FA EN 021-88787030
» اطلاع رسانی » آغاز همکاری های شرکت نیلماک و بعد هفتم

آغاز همکاری های شرکت نیلماک و بعد هفتم

آغاز همکاری های شرکت نیلماک و بعد هفتم

165  تعداد بازدید  |  یکشنبه 27 خرداد ماه 1397

آغاز همکاری های شرکت نیلماک و بعد هفتم

آغاز همکاری های شرکت نیلماک و بعد هفتم

شرکت "توسعه مدیریت نیکان لوتوس" و شرکت "نمایشگاهی بعد هفتم" در راستای توسعه فعالیت های خود یادداشت تفاهم همکاری امضاء نمودند.

امید است این همکاری آغازی برای ارائه خدمات بهتر و شایسته تر به مشتریان عزیز هر دو مجموعه باشد.